13 september: brainstorm video clip

Omdat de opnames van 'Why' achter de rug zijn wordt het tijd om een videoclip te gaan bedenken. Dat kan natuurlijk het allerbest op vrijdag de 13e!